For virksomheder


Med fleksjobordningen kan du som virksomhed få løst de opgaver, der ikke kræver en fuldtidsmedarbejder. En fleksjobber er en borger med nedsat arbejdsevne, og der findes fleksjobbere med stort set alle tænkelige kompetencer.

Ved at ansætte en person i fleksjob udviser din virksomhed både et socialt ansvar og styrker sit omdømme – og samtidig får I løst nogle opgaver, som I måske ellers ikke ville få gjort.

Hvad går ordningen ud på?

Du betaler kun for den effektive arbejdstid. Ansætter du fx en fleksjobber i 10 timer om ugen, betaler du løn for 10 timer, og kommunen supplerer med betaling for de resterende 27 timer. Arbejder fleksjobberen 30 timer om ugen men halvt så effektivt som en gennemsnitlig arbejdskraft, betaler man en arbejdsintensitet på 50%, og derfor betaler du løn for 15 timer og kommunen supplerer med betaling for de resterende 22 timer.

Du kan ansætte en fleksjobber helt ned til én time om ugen. Det giver dig mulighed for at få løst nogle af de opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til.

Fleksjob bevilges som udgangspunkt for en 5-årig periode ad gangen. Når de fem år er gået, skal kommunen vurdere, om medarbejderen fortsat har ret til fleksjob. 

Refusion af sygedagpenge mm.

Din virksomhed kan søge om refusion af sygedagpenge fra første fraværsdag med NemRefusion.

Du kan også søge om tilskud til særlige arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance via jobnet.dk.

Krav til virksomheden og fleksjobberen

  • Som arbejdsgiver betaler du overenskomstmæssig løn inkl. pension for den arbejdsindsats, fleksjobberen reelt yder. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud til fleksjobberen.
  • Personer under 40 år kan højest få tildelt fleksjob fem år ad gangen. Personer over 40 år kan efter det første femårige fleksjob få permanent fleksjob.

Kontakt dit jobcenters fleksjobmedarbejdere (se under kontakt), hvis du vil høre mere om mulighederne i fleksjobordningen.