Feedback

På FleksMatch.dk arbejder vi hele tiden på at forbedre funktionaliteten, designet og brugeroplevelsen for både borgere, virksomheder og jobcentre. Derfor er vi meget interesserede i at få din feedback og dine forbedringsforslag til platformen. Intet er for småt eller for stort.

Vi kan selvfølgelig ikke love at implementere alle nye forslag, men vi lover at lytte konstruktivt til alle de behov og forslag, der bliver sendt ind.

Send din feedback og dine forslag til os på: fmfeedback@wanek-myrner.dk