For fleksjobbere

Fleksjobordningen giver dig mulighed for at bruge dine kompetencer, selvom du ikke kan arbejde fuld tid. Du får almindelig løn for de effektive arbejdstimer, og flekslønstilskud for de resterende timer op til 37 fra kommunen.

Du kan blive ansat som fleksjobber, hvis du har nedsat arbejdsevne. Det er jobcentret, der afgør, om du kan tilkendes et fleksjob.

Tidligere har det betydet ekstra administration at have fleksjobbere ansat. Men siden januar 2013 skal virksomheder ikke længere søge om tilskud til din løn hos kommunen, men blot betale for det arbejde, du udfører. Kommunen supplerer din løn med et fleksløntilskud, der udbetales direkte til dig. 

Tips og tricks til jobsøgningen

  • Vær godt forberedt, inden du kontakter en virksomhed (tjek hjemmesiden mv.)
  • Lav et målrettet og overskueligt CV
  • Vis initiativ (ring virksomheden op eller duk op personligt for at aflevere din ansøgning)
  • Brug dit netværk (fortæl i din omgangskreds, at du søger job)

Du kan få hjælp og vejledning til jobsøgningen hos dit jobcenter. Jobcentrenes fleksjobambassadører har erfaring med at hjælpe ledige fleksjobkandidater i job. 

Krav til fleksjobberen og virksomheder

  • Er du under 40 år, kan du højest få tildelt fleksjob fem år ad gangen. Er du over 40 år, kan du efter et femårigt fleksjob få permanent fleksjob
  • Arbejdsgiveren betaler for den arbejdsindsats, du reelt yder. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud