Virksomhed:

Råt & Godt

Hjulmagervej 58
9000 Aalborg

Hjemmeside:

Kontakt:

For yderligere information og ansøgning kontakt venligst:

Råt & Godt
Christian Helweg,

Telefon:
60827606

E-mail:
kontakt@raatoggodt.dk

Kontaktperson i jobcenteret: Råt & Godt – Værkstedsmedarbejder

Telefon:

E-mail:

Råt & Godt – Værkstedsmedarbejder

Stillingsbeskrivelse:

JOBORDRE

REGISTRERING

Generelt:

  • Virksomhedsnavn
  • CVR-nr. / P-nr.
  • Kontaktoplysninger
  • Ansættelsessted

 

Råt&Godt
37041165/1020704485
Christian Helweg/telefon 60827606
Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg

Ansættelsesvilkår:

  • Timetal
  • Arbejdstider
  • Metode (ordinær fuldtid, ordinær deltid, småjob mv.)
  • Lønniveau

 

16-20
Inden for tidsrummet 9 – 16
Fleksjob,

Efter aftale

145,- pr time inkl. pension

Stillingsbetegnelse:

 

Værkstedsassistent

Ansættelsesdato:

 

Starten af marts 2019

Antal stillinger:

 

1-2

Arbejdsopgaver og vægt i den samlede stilling:

Arbejdsopgaverne vil være en kombination af deltagelse i produktionen med håndværksmæssige opgaver, kombineret med pædagogiske/relationelle opgaver i forhold til deltagerne.

Den primære opgave ligger i produktionen – Samling af micro-køkkener til asylcentre, lodning, samle arbejde af kabinetter, kasse med køleelementer,

Første periode bruges til at indrette område

Krav til faglige kvalifikationer inkl. certifikater:

Der er ikke krav til uddannelse men vigtigt med overblik og medmenneskeligheden

Krav til uddannelse og erfaring:

 

Som nævnt oven for, gerne med erfaring og overblik. Social person som kan arbejde med unge

Krav til øvrige kompetencer inkl. sprog, personlige kvalifikationer og sociale kompetencer:

Idet der er tale om at arbejde med unge, er det væsentligt med pædagogisk indsigt, og evne og lyst til at kommunikere med unge, og arbejde med målgruppen

Adgang til hjælpemidler:

 

Der kan tages fysiske skånehensyn.
Det er vanskeligt at tage psykiske skånehensyn, idet det er vigtigt at medarbejderen er "på", og har overskud til at håndtere opgaverne i tilknytning til de unge

Aftaler om den videre proces, inkl. deadline for fremsendelse af CV’er:

Ansøgning og CV sendes pr. mail til Christian Helweg, mail:
kontakt@raatoggodt.dk

Hurtigst muligt – ansættelse i starten af marts 2019

Yderligere bemærkninger fx beskrivelse af arbejdsmiljøet, ’kendetegn’ ved virksomheden:

Arbejdsgiver ønsker at kandidaterne orienterer sig på hjemmesiden, inden de beslutter sig for, om de ønsker at søge jobbet:
http://www.raatoggodt.dk/

Jobordre modtaget af / dato:

Tina Sejr Koch d. 04-02-2019

 

 

 

Timer:
20 timer/ugen