Virksomhed:

Rosenbeck Frilandskød

Bolleskovvej 7
9330 Dronninglund

Hjemmeside:
www.frilandskoed.dk

Kontakt:

For yderligere information og ansøgning kontakt venligst:

Rosenbeck Frilandskød
Peter Rosenbeck,

Telefon:
98843472

E-mail:
peter@frilandskoed.dk

Landbrugsassistent – altmuligmand / Rosenbeck Frilandskød / 12-20 timer

Stillingsbeskrivelse:

JOBORDRE

REGISTRERING

Generelt:

  • Virksomhedsnavn
  • CVR-nr. / P-nr.
  • Kontaktoplysninger
  • Ansættelsessted

 

Rosenbeck Frilandskød

35292020

Peter Rosenbeck

Bolleskovvej 7, 9330 Dronninglund

61339884

Ansættelsesvilkår:

  • Antal effektive timer
  • Samlet arbejdstid
  • Arbejdstider
  • Metode (ordinær fuldtid, ordinær deltid, småjob mv.)
  • Lønniveau

4-5 dage ugentligt af 3-4 timer

Fleksjob fast

Efter kvalifikationer

 

Stillingsbetegnelse:

 

Landbrugsassistent / alt muligt mand

Ansættelsesdato:

 

Start Okt/Nov.

Antal stillinger:

 

1 stk

Arbejdsopgaver og vægt i den samlede stilling:

Pasning af slagtesvin, kalve og fjerkræ på Friland. Vedligeholdelse af hegn, græsslåning, generel vedligeholdelses opgaver af gårdbutik og på ejendom. Kørsels opgaver.

Krav til faglige kvalifikationer inkl. certifikater:

Kørekort

Krav til uddannelse og erfaring:

 

Gerne erfaring med dyrepasning

Krav til øvrige kompetencer inkl. sprog, personlige kvalifikationer og sociale kompetencer:

Sans for dyrvelfærd, være afklaret med en stor divergens i opgaverne.

Generelt et godt håndelag.

Adgang til hjælpemidler:

 

Ingen

Aftaler om den videre proces, inkl. deadline for fremsendelse af CV’er:

Der kan ske henvendelse direkte til arbejdsgiver Peter Rosenbeck, peter@frilandskoed.dk, tlf 61339884

Yderligere bemærkninger fx beskrivelse af arbejdsmiljøet, ’kendetegn’ ved virksomheden:

Meget uformelt, frihed under ansvar, generelt godt arbejdsmiljø

Jobordre modtaget af / dato:

24-08-2018 Simon Buur

Timer:
20 timer/ugen