Virksomhed:

CDF Rådgivning

Danmarksgade 2a.
7000 Fredericia

Hjemmeside:
https://www.cfd.dk/

Kontakt:

For yderligere information og ansøgning kontakt venligst:

CDF Rådgivning
Eva Oltmann, Døvblindekonsulent

Telefon:
2427 1709

E-mail:
eo@cfd.dk

Kontaktperson i jobcenteret: Christian Thorsen-Vammen

Telefon:
73768940

E-mail:
cthor@aabenraa.dk

KONTAKTPERSON – AABENRAA

Stillingsbeskrivelse:

KONTAKTPERSON – AABENRAA

Til en ældre svagtseende mand med høretab søges på vegne af Aabenraa kommune en kontaktperson.
Der er tale om gennemsnitligt 4 timer om ugen, som fortrinsvis vil ligge fordelt på to eftermiddage i hverdagen.
Desuden er der årligt afsat 35 timer til kontaktpersonens deltagelse i kurser, møder, e-læring og online-undervisning.
Manden kommunikerer vha. tydelig tale.

En vigtig del af arbejdet er ledsagelse og beskrivelse af omgivelserne, hvor I færdes. Hvis du ikke kender til ledsagelse og synsbeskrivelse i forvejen, sørger vi for, at du lærer det. Du skal være øjne og ører for manden.

Opgaverne
Arbejdet udgår fra mandens bolig, og opgaverne består i
• at være bindeled til omgivelserne, blandt andet hjælpe med telefonopkald
• at have socialt samvær og orientere om hverdagen
• at læse avis, reklamer og post
• at ledsage og beskrive omgivelserne på gåture
• at ledsage på indkøb, lægebesøg m.m.
• at være socialt bindeled i forbindelse med aktiviteter, blandt andet i en erfaringsgrupper den første onsdag i hver måned

Det er vigtigt, at du er villig til at lære nyt gennem undervisning og supervision fra døvblindekonsulenten.
Inden du påbegynder arbejdet, skal du gennemgå et e-læringsforløb (samlet cirka 2,5 timers varighed), som giver en yderligere introduktion til arbejdet. Denne undervisning foregår hjemme ved egen computer, og du får løn for den.
Vi forventer, at du
• kan formulere dig tydeligt og langsomt
• har gode oplæsnings- og formidlingsevner
• har situationsfornemmelse
• har tålmodighed og humor

Mere information og ansøgning
Du kan læse mere om døvblindhed og kontaktpersonordningen her.
Der er tale om timelønsarbejde, og løn bliver udbetalt af Aabenraa Kommune.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte døvblindekonsulent Eva Oltmann på eo@cfd.dk eller tlf. 2427 1709.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Finder du stillingen interessant, er du velkommen til at kontakte os. En forudsætning for at komme i betragtning til jobbet, er at man er tilkendt fleksjob. Andre ansøgere som ikke er omfattet målgruppen, vil derfor ikke kunne forvente svar på deres henvendelser.
Kontakt og ansøgning til ovenstående kontaktoplysninger
Det vil fremgå af stillingsopslaget når stillingen er besat

Timer:
4 timer/ugen