Virksomhed:

Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted

Ulstedparken 13
9370 Hals

Hjemmeside:

Kontakt:

For yderligere information og ansøgning kontakt venligst:

Kontaktperson i jobcenteret: 2 køkkenmedarbejdere, Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted, 12 timer

Telefon:

E-mail:

2 køkkenmedarbejdere, Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted, 12 timer

Stillingsbeskrivelse:

JOBORDRE

REGISTRERING

Generelt:

  • Virksomhedsnavn
  • CVR-nr. / P-nr.
  • Kontaktoplysninger
  • Ansættelsessted

Forebyggelses- og rehabiliteringscenter Ulsted, Ulstedparken 13, 9370 Hals.

CVR:    29189420              P.nr: 1024330970

 

Ulstedparken 13

Ansættelsesvilkår:

  • Antal effektive timer
  • Samlet arbejdstid
  • Arbejdstider
  • Metode (ordinær fuldtid, ordinær deltid, småjob mv.)
  • Lønniveau

Fleksjob – 2 stillinger

Ca. 12 timer

Ca. 12 timer

Ifølge aftale/behov

 

 

Ifølge overenskomst.

Stillingsbetegnelse:

 

Køkkenmedarbejder

Ansættelsesdato:

 

01.06.2019

Antal stillinger:

 

2

Arbejdsopgaver og vægt i den samlede stilling:

50% køkkenfunktioner

50% borgerkontakt

Krav til faglige kvalifikationer inkl. certifikater:

Hygiejnebevis.

Krav til uddannelse og erfaring:

 

Skal kunne lide køkkenarbejde.

Man skal synes om at være med til at starte et nyt sted.

Krav til øvrige kompetencer inkl. sprog, personlige kvalifikationer og sociale kompetencer:

Gerne erfaring med borgerkontakt i arbejdet. Man skal kunne lide at tale med borgerne og få naturlige relationer til dem. Forståelse for borgernes udviklingsmuligheder (rehabilitering). Man skal kunne rumme, at borgeren deltager.

Adgang til hjælpemidler:

 

Ifølge behov.

Aftaler om den videre proces, inkl. deadline for fremsendelse af CV’er:

Ansøgning og CV sendes til Lone Svendsen, mail: losv-aeh@aalborg.dk senest 20.04.19

Yderligere bemærkninger fx beskrivelse af arbejdsmiljøet, ’kendetegn’ ved virksomheden:

Rehabiliteringstilbuddet er for borgere, som enten er i fare for i nær fremtid at blive afhængig af kommunal hjælp eller som er påbegyndt en hjælp, som de selv har et ønske om at blive fri for.

Målet med centerets indsats er at hjælpe borgerne til at leve en selvstændig tilværelse, ved at skabe en indsats, som passer til de mål, borgeren har sat sig for opholdet.

Jobordre modtaget af / dato:

Grethe Henriksen 19.02.19

Er stillingen offentligt tilgængelig? Formidlet på øvrige medier og/eller håndteret af andre aktører

Lagt på fleksmatch.

Timer:
12 timer/ugen