Kontakt:

For yderligere information og ansøgning kontakt venligst:

Kontaktperson i jobcenteret: Marianne Christensen

Telefon:
88 72 51 27

E-mail:
mbcr@sonderborg.dk

Sygeplejerske

Stillingsbeskrivelse:

Centersygeplejerskens opgaver er at:
• Have det sygeplejefaglige ansvar
• Sikre sammenhæng i sygeplejen døgnet igennem
• Arbejde med kvalitetssikring og udvikling af sygeplejen
• Varetagelse af komplekse sygeplejeopgaver
• Varetagelse af stuegang med centerlægerne
• Supervisere og undervise medarbejderne
• Opfølgning på uddelegerede opgaver
• Varetage koordinerende opgaver omkring pleje og behandling af den enkelte beboer
• Følge op på implementering og vedligeholdelse af gældende regler, instrukser, standarder og retningslinjer, herunder arbejdet med I Sikre Hænder

Vi har brug for en sygeplejerske, der:
• Har bred erfaring med sygepleje, og gerne erfaring fra primær- eller sekundærsektor
• Er engageret og empatisk i arbejdet med beboerne
• Kan arbejde selvstændigt, men også indgå i samarbejde tværfagligt
• Har gode kommunikative evner
• Udstråler positivitet og kan håndtere en travl hverdag
• Er ansvarsfuld og professionel

Vi kan tilbyde:
• Et plejecenter med fokus på omsorgen for vores beboere
• En spændende og afvekslende hverdag
• En arbejdsplads, der er fleksibel, nytænkende og altid i udvikling
• En åben omgangstone med afsæt i Sønderborg Kommunes værdier: Anerkendelse, engagement, dialog og samarbejde
• Oplæring og kompetenceudvikling
• Sparring med kommunens øvrige centersygeplejersker
• Tæt samarbejde med flere forskellige tværfaglige samarbejdspartnere

Ugentligt effektiv timetal

10 – 20 timer

Mødetid

Aftales med arbejdsgiver

Tiltrædelsesdato

15.10.2020

 

Virksomheden er beliggende i 6440.

Ansøgningsfrist er den 06.10.2020.

Finder du jobbet interessant og spændende, skal du ikke tøve med at kontakte os. Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til jobbet, at man er tilkendt fleksjob. Andre ansøgere som ikke er målgruppen, vil derfor ikke kunne forvente svar på deres henvendelser.

Kontakt og ansøgning til Jobcenter medarbejder (ser ude i venstre side).

Svar på ansøgninger gives umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, har du ikke hørt noget er stillingen besat til anden side.

Timer:
20 timer/ugen