Virksomhed:

Bells Rengøring

Vestermarken 43
7330 Brande

Hjemmeside:

Kontakt:

For yderligere information og ansøgning kontakt venligst:

Rengøringsmedhjælper – jobid nr. 1114

Stillingsbeskrivelse:

Arbejdsopgaver

Rengøring i 3 beboelsesvogne i 2 år.

Beboelsesvognene står på Glansager 6, 6400 Sønderborg.

Skal rengøres 1 gang om ugen i tidsrummet fredage kl.13:00 til søndage kl.15:00.

Krav til personlige kvalifikationer

Skal have kendskab til rengøring

Ansættelsesforhold (Fast, tidsbegrænset, vikariat) samt varighed (hvis relevant)

Dette job er i 2 år.

Ugentligt timetal

3-6 timer pr. weekend

Mødetid

Fredag efter kl. 15:00

Tiltrædelsesdato

Hurtigst muligt

Virksomheden er beliggende i Sønderborg.

Ansøgningsfristen er den 07.06.19.

Finder du jobbet interessant og spændende, skal du ikke tøve med at kontakte os. Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til jobbet, at man er tilkendt fleksjob. Andre ansøgere som ikke er målgruppen, vil derfor ikke kunne forvente svar på deres henvendelser.

Kontakt og ansøgning til Jobcenter medarbejder.

Svar på ansøgninger gives umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, har du ikke hørt noget er stillingen besat til anden side.

Timer:
6 timer/ugen