Kontakt:

For yderligere information og ansøgning kontakt venligst:

Kontaktperson i jobcenteret: Marianne Christensen

Telefon:
88 72 51 27

E-mail:
mbcr@sonderborg.dk

Pedel/arbejdsmand/kvinde/handymand – JOB ID 1146

Stillingsbeskrivelse:

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne udføres ved/på virksomhedens udlejningsejendommene, men kan også forekomme ved almindelige betalende kunder.

Opgaverne kan være.

-Opsætning af skabe.

-Brække gulve op.

-Skifte døre.

-Skifte postkasse.

-Skifte låse

Plus andre forefaldende opgaver ifm. Ejendomme.

 

Krav til kvalifikationer (Uddannelse, antal års erhvervserfaring)

Gerne en håndværksmæssig baggrund. Men ikke et krav.

-”Have hænderne skruet rigtigt på”

Kørekort: B. virksomhed stiller bil til rådighed.

 

Krav til personlige kvalifikationer

– Skal selvstændigt kunne planlægge arbejdsdagen ud fra opgaver.

-Ordentlig og omhyggelig i udførelsen af opgaverne.

-Yde en god service.

Fysisk fungerende.

 

Ugentligt effektiv timetal

25

Mødetid

kl. 7.00 – 12.00 – eller efter aftale

Tiltrædelsesdato

Hurtigst muligt

Virksomheden er beliggende i 6400.

Ansøgningsfrist er den 07-08-2019.

Finder du jobbet interessant og spændende, skal du ikke tøve med at kontakte os. Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til jobbet, at man er tilkendt fleksjob. Andre ansøgere som ikke er målgruppen, vil derfor ikke kunne forvente svar på deres henvendelser.

Kontakt og ansøgning til Jobcenter medarbejder (ser ude i venstre side).

Svar på ansøgninger gives umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, har du ikke hørt noget er stillingen besat til anden side.

Timer:
25 timer/ugen