Virksomhed:

Timeglasset IVS


6400 Sønderborg

Hjemmeside:

Kontakt:

For yderligere information og ansøgning kontakt venligst:

Kontaktperson i jobcenteret: Julie Petersen Ahrensberg

Telefon:
27906839

E-mail:
juah@sonderborg.dk

Faglærer

Stillingsbeskrivelse:

Læreruddannet underviser: Dansk/ordblinde.

Se mere omkring virksomheden på timeglasset.dk

 

Arbejdsopgaver

Din rolle som underviser vil betyde, at du selvstændigt skal løfte en bred vifte af undervisningsopgaver.

Du kommer dels til at undervise 2-3 dage om ugen, og samtidig løfte egne opgaver indenfor udvikling og fremstilling af undervisningsmaterialer. Dette betyder i praksis, at du skal:

– Undervise på mindre hold à 2-3 elever, 2-3 dage om ugen.
– Primært ordblindeundervisning, men også med mulighed for andre fag.
– Forberede materiale til undervisning, med fokus på faglig progression gennem leg og bevægelse.
– Mundtlig og skriftlig feedback til forældre og elever.
– Koordinerende ad-hoc opgaver, med brug for overblik og detalje.
– Mulighed for at påtage dig andre opgaver, alt efter hvad du ellers kommer med af kompetencer.

 

Krav til kvalifikationer (Uddannelse, antal års erhvervserfaring)

Det et krav, at du er læreruddannet med dansk som linjefag, og har erfaring med undervisning af børn/unge. Det er en fordel, men ikke et krav at du har erfaring med ordblindeundervisning. Vi giver dig den fornødne oplæring og uddannelse, der er påkrævet.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

– Er stabil, både i din arbejdsgang og i relationen til eleverne.
– Er proaktiv og i stand til selvstændigt at tage initiativ til den daglige drift.
– Er initiativrig og idérig ift. undervisningsmetoder.
– Evt. har kendskab til LST (Læse-skrive teknologier) og er didaktisk stærk.
– Har flair for IT, her under PowerPoint, Word, Google Drev og Excel.
– Er god til at samarbejde og at skabe dialog på tværs af forskelligheder.
– Har et koordinerende gen, hvor du har sans for detaljer og formår at være struktureret.
– Brænder for relationer og dét at gøre en forskel.
– Er humoristisk og har en let tilgang til livet samt en god portion selvironi – det smitter nemlig.

Sprogkrav: Tale/skrive dansk flydende.

 

Ugentligt effektiv timetal

10-15 timer ugentligt.

 

Mødetid

Primært ligger timerne om eftermiddagen (Få elever om formiddagen).
Mandag til fredag. Aftales med arbejdsgiver.

 

Tiltrædelsesdato

15.10.2021.

Hurtigst muligt eller efter aftale.

 

Virksomheden er beliggende i Sønderborg.

Ansøgningsfrist er den 07.10.2021.

Finder du jobbet interessant og spændende, skal du ikke tøve med at kontakte os. Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til jobbet, at man er tilkendt fleksjob. Andre ansøgere som ikke er målgruppen, vil derfor ikke kunne forvente svar på deres henvendelser.

Kontakt og ansøgning til Jobcenter medarbejder (ser ude i venstre side).

Svar på ansøgninger gives umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, har du ikke hørt noget er stillingen besat til anden side.

Timer:
15 timer/ugen