Virksomhed:

Børnehuset Sønderskov

Borgmester Andersens Vej 28
6400 Sønderborg

Hjemmeside:

Kontakt:

For yderligere information og ansøgning kontakt venligst:

Kontaktperson i jobcenteret: Marianne Christensen

Telefon:
88 72 51 27

E-mail:
mbcr@sonderborg.dk

Administrativ medarbejder

Stillingsbeskrivelse:

Hvis du trives i en spændende og broget hverdag med rare kolleger, lyden af skønne børn i huset og samtidig er skrap til personaleadministration og økonomi, så har vi måske en deltidsstilling på 10 timer til dig med tiltrædelse fra 1. juni 2021.

Vi søger en dygtig og sød kollega, der sammen med ledelsen sikrer en effektiv og fleksibel administration.
Vi ønsker en administrativ medarbejder med kompetencer indenfor:
-Personaleadministration, herunder bl.a. indberetning af ansættelse, fratrædelse, ferie, sygemeldinger, fravær, tillæg, barsel
-Journalisering i Acadre
-Økonomi, herunder bl.a. bogføring, afregninger, indhente og følge op på refusioner ved sygdom/barsel, budgetopfølgning
-Indkøb
-Indhente børne- og straffeattester
-Øvrige administrative opgaver

Vi forventer, at du:
-Har en administrativ uddannelse, gerne med kompetence indenfor budget og økonomistyring
-Har kendskab inden for offentlig administration, KMD Opus samt Acadre
-Arbejder fysisk fra Børnehuset Sønderskovs matrikel
-Er serviceorienteret og kan få noget fra hånden
-Er udpræget ordensmenneske, som ikke lader sig slå ud af forandringer
-Har lyst, energi og kompetence til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejder med ledelsen og børnehavens øvrige personale
-Er god til at arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et team
-Har en positiv og anerkendende tilgang til arbejdsfællesskabet, der er præget af en uformel omgangstone og masser af humor

Specialinstitutionen Børnehuset Sønderskov er et kommunalt dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling, jf. §32 i Lov om Social Service. Børnehuset Sønderskov er normeret til 12 børn i alderen 0-7 år.

Børnene visiteres til vores behandlingstilbud, som varetages af bl.a. specialpædagoger og fysioterapeut. Børnehuset Sønderskovs nærmeste samarbejdspartnere er psykolog, talekonsulent, Myndighedsafdelingen, familiekonsulenter, CHK, Sønderjyske Sygehuse samt andre interne og eksterne instanser.

Børnehuset Sønderskov har til huse på Borgmester Andersens Vej 28, 6400 Sønderborg, et stenkast fra skov og strand.

Sprog: Dansk

Timer:
10 timer/ugen